Not known Details About китайските ПЧИТрябва да си много прост да живееш в земен рай и да го унищожаваш. Трябва да си много прост, за да вярваш на телевизора, да мислиш с телевизора, да слушаш телевизора, да възприемаш света чрез телевизора, а не чрез собствената си преценка за случващото се около теб.

This is the issue that didn't let them to grasp lifestyle in its completeness and infinity but steered their thoughts and actions to enjoyable their individual wants and pleasures.

– Да, разбира се, този доклад, който по един неприятен начин получи публичност, е изготвен от екип на компанията по поръчка на компании, които имаха инвестиционни интереси към вашата страна.

Искам да благодаря от тази висока трибуна на българският народ, който дава ярък пример на цялата европейска общественост, как трябва да се приемат покачването на цените, понижаването на стандарта на живот и крайната бедност. Как със спокойствие, безропотност, примирение и чест тези които се чувстват излишни трябва да си отидат от този свят и да се откажат да създават поколение. Българите са първата нация, която е осъзнала, че борбата за по-добър живот само удължава агонията и са предпочели кротко да изчезнат от картата на света. Благодарим ви българи, ние ще запишем със златни букви вашите имена в нашите лихварски тефтери!“

Всичко написано на тази страница е художествена измислица и не отговаря на действителността. Съвпадението с реални събития, свързани с дей- ствително съществуващи субекти и обекти, носещи същите имена както героите в изложените писмени текстове е случайно и неволно. Всеки читател и посетител на тази страница приема безусловно гореизложеното. Читателите са единствените, които носят отговорност, за това как приемат информацията от художествените измислици. Никой няма право да я разпространява (информацията), тълкува и внушава като истинна. Всеки, който отказва да приеме написаните пра- вила трябва да напусне този блог незабавно. Авторите на блога НЕ носят съдебна, финансова, наказателна или каквато и да е друга отговорност за морални или финасови, или каквито и да е било щети нанесени от или косвено произтичащи от публикуваната информация.

Но ето, че съвременните средства за масова информация, съвременните пропагандни модели се опитват и са на път да пречупят тази тънка и изграждана в течение на хилядолетия базисна основа за оценка на околния свят, именно чрез отнемането на необходимостта да мислим и анализираме самостоятелно, свеждайки процеса на мислене до приемане или отхвърляне на готово поднесената ни информация и избор на спуснати ни отвън различни гледни точки.

Те терористите са странни птици. Трудно е да ги различиш от останалите хора и това прави невъзможно да ги заловиш преди да са извършили своят терористичен акт. Те терористите не са като мутрите.

Не е ли всичко това било една целенасочена политика за подчинението и ограбването на цяла една нация и нейното бъдеще?

Не са ли в основата на бедността банките, финансите и спекулативните техники на тази нищо не произвеждаща сфера? Как стана възможно тази сфера на услугите да се превърне в определяща за благото на човечеството? Как се получи така, че тези които държат парите, управляват ги и манипулират ловко тяхната стойност, как се получи така, че те станаха собственици на вашият живот?

Десетки беззащитни банкови учереждения и изоставени на произвола на съдбата търговски центрове, паднаха жертва в неравната борба между

Всеки, който влага пари в банка, поробва някого, който трябва да изработи лихвата която му е обещана, дори и този някой въобще да не знае за този влог или дори да не е чувал за банката. Ние сме единствените, които печелим от този финансов механизъм – веднъж, като си подсигуряваме притежаването на труда им и втори път, като отново доброволно получаваме парите, които сме им дали за заплащане на труда – уж за съхранение и печалба, а всъщност отново и отново им ги предоставяме обратно, но вече срещу огромна лихва под формата на уж “изгодни” кредити, но всъщност изгодни единствено click here за нас.

За равенство във взаимоотношенията, братство в труда и солидарност в моментите на изпитания. Това е истинската цел на революцията, а не онова което лукавите и хитрите се опитват да втълпят на лаиците, че равенство било да се раздели всичко по равно без оглед на способностите и положения труд, че братство било да мислим еднакво, а солидарност да ти отнемат това което ти е нужно за да живееш.

Именно намаляването на необходимостта човек да работи доведе до тази бурна промяна, до тази загуба на значението на Парите. Но мнозина виждаха в настъпващото ново измерение на човешката Свобода заплаха за съществуването си. Те не разбираха естествения поток на развитието, те не осъзнаваха, че с премахването на необходимостта на човека да се труди се премахваше необходимостта и от съществуването на Парите. Тези, които притежаваха Капитала, приветстваха погребението на човешкия труд, радвайки се, че така не ще им се налага да плащат за него, но не разбираха, че така погребват и парите, че обезсмислят собственото си богатство. Тези, които служеха на притежателите на Капитала, се бояха, че скоро ще дойде и техният ред да бъдат извадени от робството си на труда и така ще останат без Пари.

Днес, обаче, това поколение е подложено на небивали атаки, които да ангажират свободното му време, да го контролират, да му дадат насока, така че да не остане време за занимания като гореописаните. Целта, разбира се, е контролът върху развитието на събитията в световен мащаб да не се изплъзва от ръцете на заинтересованите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *